วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 1-7 สิงหาคม 2561
ชมภาพกิจกรรม

สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ตรวจเยี่ยมโครงการลดเวลาเรียนและโรงเรียนประชารัฐ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ติดตามโครงการลดเวลาเรียน และโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ
ชมภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ชมภาพกิจกรรม

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ร่วมกับ อบต.คูบัว จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ โรงเรียนวัดหนามพุงดอ และโรงเรียนแคทรายวิทยา เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย
ชมภาพกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26  มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่
วันที่ 26  มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยให้ความรู้พร้อมตอบคำถาม ประกวดวาดภาพระบายสี แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
ชมภาพกิจกรรม

ไหว้ครู 
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพุทธบุตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 65 คน ร่วมเข้าค่ายพุทธบุตร กับโรงเรียนในตำบลคูบัว ณ วัดเขานกกระจิบ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561
ชมภาพกิจกรรม

ลือกตั้งประธานนักเรียน 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ผลการเลือกตั้ง เด็กชายปพนธิษณ์ ฟักอ่อน ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชมภาพกิจกรรม

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดแคทราย
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 20 ทุน

ชมภาพกิจกรรม

งานครบรอบ 85 ปี โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประขาสรรค์) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จัดงานครบรอบปีที่ 85 ของการก่อตั้งโรงเรียน โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ เปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 101 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมบัณฑิตน้อย
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นอนุบาล2 รับวุฒิบัตรผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยปีที่ 2
โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบวุฒิบัตรดังกล่าว
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยการนำของนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ณ วัดแคทราย
ชมภาพกิจกรรม

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 65 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม 11 โรงเรียน   
ชมภาพกิจกรรม

วันที่ 26 มกราคม 2561
นักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 -2 ทัศนศึกษาช้างเผือกฟาร์มและมาลัยฟาร์ม
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ชมภาพกิจกรรม

โครงงานระบบสมองกลฝังตัว Jigsaw Smart Education
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ขยายโอกาส) ให้ความรู้นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เกี่ยวกับโครงงาน  Jigsaw Smart Education 

ชมภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2561
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ชมภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ธันวาคม 2560
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
มอบความสุข สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน
โดยการแจกของขวัญ เล่นเกม และเลี้ยงอาหารนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม

วันที่ 28 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา คูบัวเกมส์ ครั้งที่ 17 จัดโดย อบต.คูบัว
ประกอบด้วยโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว โรงเรียนวัดหนามพุงดอ
ผลการแข่งขัน โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ชนะเลิศอันดับ 1 ในกีฬา 6 ประเภท
ได้แก่  ฟุตบอลอนุบาล , วอลเล่ย์บอลชาย , วอลเล่ย์บอลหญิง
เปตองชาย , เปตองหญิง , เซปัคตะกร้อ
ชมภาพกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดี 

ชมภาพกิจกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
นายสุวัฒน์ แก้ววันนา  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน ป.4-6
เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ชมภาพกิจกรรม

Pages

Categories

Recent Posts