หน้าแรก

โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยมีนักเรียนรวม 5 โรงเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  <ภาพกิจกรรม>

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  <ภาพกิจกรรม>

แห่เทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายวัดแคทราย และวัดโขลงสุวรรณคีรี   <ภาพกิจกรรม>

หล่อเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว   <ภาพกิจกรรม>

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 76 คน เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ณ วัดนาหนอง  <ภาพกิจกรรม>

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ  <ภาพกิจกรรม>

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  <ภาพกิจกรรม>

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565  <ภาพกิจกรรม>

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรชิตา ดวงแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน  <ภาพกิจกรรม>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางจัดการศึกษา รับฟังความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด 19 จากคุณกำพล พงษ์หาญ ผอ.รพ.สต.บ้านคูบัว พร้อมทั้งรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และแจกทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 16 ทุน <ภาพกิจกรรม>

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน