home

กิจกรรมไหว้ครู
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีดังกล่าวชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดแคทราย


ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม หัวหน้างาน 4 ฝ่ายชี้แจงผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 การดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม

ksai@ksai.ac.th Watkaesai School © 2018 Frontier Theme