หน้าแรก

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา2566

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566  <ภาพกิจกรรม>

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีฐานความรู้ 4 ฐาน การประกวดจรวดขวดน้ำ วาดภาพระบายสี ประกวดชุดรีไซเคิล และ Science shows   <ภาพกิจกรรม>

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) นำโดย ผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  <ภาพกิจกรรม>

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) นำโดย ผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร  <ภาพกิจกรรม>

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน