หน้าแรก

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 76 คน เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ณ วัดนาหนอง  <ภาพกิจกรรม>

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ  <ภาพกิจกรรม>

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  <ภาพกิจกรรม>

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565  <ภาพกิจกรรม>

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรชิตา ดวงแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน  <ภาพกิจกรรม>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางจัดการศึกษา รับฟังความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด 19 จากคุณกำพล พงษ์หาญ ผอ.รพ.สต.บ้านคูบัว พร้อมทั้งรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และแจกทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 16 ทุน <ภาพกิจกรรม>

วันที่ 8 กันยายน 2564 ผู้ปกครองนักเรียนรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 2000 บาท ทางโรงเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด <<ภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอน Online โดยผ่านทาง Google Meet การเรียนแบบ On-hand รับใบงาน

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน