home

แห่เทียนพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดแคทราย และวัดโขลงสุวรรณคีรี

ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพุทธบุตร
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมเข้าค่ายพุทธบุตร กับโรงเรียนวัดหนามพุงดอ โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ณ วัดนาหนอง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว


ชมภาพกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบัว


ชมภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ตอบคำถาม ประกวดวาดภาพระบายสี อ่านทำนองเสนาะ


ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีดังกล่าวชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดแคทราย


ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม หัวหน้างาน 4 ฝ่ายชี้แจงผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 การดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม