หน้าแรก

งานมุทิตาจิตคุณครูสุนันท์ มนตรีมุข และคุณครูสมนึก อ่อนแก้ว

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมศิษย์เก่า อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูสุนันท์ มนตรีมุข และคุณครูสมนึก อ่อนแก้ว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ <ภาพกิจกรรม>

Project Approach ผีเสื้อแสนสวย

วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม Project Approach ผีเสื้อแสนสวย โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 <ภาพกิจกรรม>

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 8 กันยายน 2565 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 <ภาพกิจกรรม>

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน