หน้าแรก

วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 มีกิจกรรมรับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดแคทราย จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท ทุนการศึกษาจากโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จำนวน 8 ทุนๆละ 500 บาท การรับเกียรติบัตรเด็กดีจิตอาสา การเล่นเกมตามฐาน 4 ฐาน การรับประทานอาหารอร่อยๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน การจับสลากของรางวัลประเภทต่างๆ

 <ภาพกิจกรรม>

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร การแสดงของนักเรียน จับฉลากแลกของขวัญ แจกของขวัญของรางวัล เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน <ภาพกิจกรรม>

กีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่20

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่ 20 โดยมีโรงเรียนระดับประถมในตำบลคูบัว 4 โรงเรียนร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา <ภาพกิจกรรม>

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน