หน้าแรก

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของนักเรียน กฎระเบียบต่างๆให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ มอบทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน <ภาพกิจกรรม>

เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13-15 มีนาคม 2566 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ต แอนด์แคมป์  <ภาพกิจกรรม>

วันประทับใจ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กิจกรรมวันประทับใจ โดยผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน แจกวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนอนุบาล 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  <ภาพกิจกรรม>

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน