1/2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน

การเลือกตั้งประธานนักเรียน 
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการเลือกตั้งเด็กชายสุพจน์ ประทุมพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน 
    
<< ชมภาพกิจกรรม >>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียน 4 
เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง
– เวลา 09.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 
– เวลา 11.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
โดยมีกิจกรรมครูประจำชั้นพบผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
    
<< ชมภาพกิจกรรม >>

โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

     โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ดำเนินการโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน 100% นำข้อมูลมาคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนโดยนำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
<< ชมภาพกิจกรรม  >>

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

     คณะครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ร่วมกันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
<< ชมภาพกิจกรรม  >>