หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ […]

ksai@ksai.ac.th Watkaesai School © 2018 Frontier Theme