ผลการแข่งขันกีฬาคูบัวเกมส์

ผลการแข่งขันกีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2562

ฟุตบอลระดับอนุบาล  ชนะเลิศอันดับ 1

ฟุตบอลระดับประถม  ชนะเลิศอันดับ 1

วอลเล่ย์บอลชาย  ชนะเลิศอันดับ 1

วอลเล่ย์บอลหญิง  ชนะเลิศอันดับ 1

ตะกร้อ ชนะเลิศอันดับ 1

เปตองชาย  รองชนะเลิศ  อันดับ 2

เปตองหญิง รองชนะเลิศ  อันดับ 1

กรีฑาคะแนนรวม ชนะเลิศอันดับ 1

ชักเย่อ รองชนะเลิศ  อันดับ 1

Updated: 25/12/2019 — 2:16 pm