แต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ สำหรับผ้าไทยที่ใช้ในการตัดชุดนั้น เป็นผ้าจกซืึ่งเป็นผ้าทอพื้นบ้านของชาวชุมชนไทยวนในตำบลคูบัว


Updated: 12/06/2019 — 11:19 am