หน้า4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวอวยพรแก่คณะครูและนักเรียน การแสดงของนักเรียน จับฉลากแลกของขวัญ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬาคูบัวเกมส์
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 กิจกรรมแข่งขันกีฬา “คูบัวเกมส์” จัดโดย อบต.คูบัว โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตำบลคูบัวเข้าร่วมการแข่งขัน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดแคทราย โรงเรียนวัดหนามพุงดอ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ และโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว   << ผลการแข่งขัน >>
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะถนนในหมู่บ้าน ประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ ชมวีดีทัศน์และตอบคำถาม