หน้า3 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

ชมรมจิตอาสาตัดผมให้นักเรียน 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมจิตอาสาตัดผมราชบุรี มาบริการตัดผมให้นักเรียนฟรี
นักเรียนอนุบาลศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
วันที่ 30 มกราคม 2563 นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี
วันเด็กแห่งชาติ 2563 
วันที่ 10 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสาส์นวันเด็ก  จับฉลากแจกของขวัญ และเลี้ยงอาหารนักเรียน