หน้า2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงาน “OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ ส่งเสริมสมรรถนะ” จัดโดยโรงเรียนแคทรายวิทยา มีโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลคูบัวเข้าร่วมงานในครั้งนี้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบ RT 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยมีนางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) และนายสุรสิทธิ์ คำโพธิ์ชา ครูโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว เป็นกรรมการคุมสอบ
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา สวดมนต์ไหว้พระ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดแคทราย