หน้า1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
วันที่ 9 มีนาคม 2563   จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 23 คน
กิจกรรมลูกเสือสำรอง 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563   จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง สำรวจตามรอยวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยนำลูกเสือสำรอง ป.1-3 ไปศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563  นำนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 53 คน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับ 14 โรงเรียน ณ ค่ายบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์