กิจกรรมภาค2ปีการศึกษา2561

เลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 16 คน ผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับการเลือกให้เป็นประธานนักเรียนได้แก่ เด็กชายสุพจน์ ประทุมพร


ชมภาพกิจกรรม

อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 4 คน โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับนักเรียน  มอบของที่ระลึก มอบดอกไม้ร่วมยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา


ชมภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562


ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 -3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สวดมนต์เวียนเทียน     ณ วัดแคทราย


ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กับโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจำนวน 11 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือ เอล ละเฟิ่น แคมป์ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ชมภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในการจัดงาน


ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 มีการจัดฉลากแลกของขวัญระหว่างนักเรียน จัดฉลากของขวัญจากคุณครู การแสดงของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน

  ชมภาพกิจกรรม

กีฬาคูบัวเกมส์
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคูบัวเกมส์ จัดโดย อบต.คูบัว มีโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลคูบัวเข้าร่วมแข่งขัน 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประขาสรรค์) โรงเรียนวัดหนามพุงดอ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ และโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
ผลการแข่งขันโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ชนะเลิศอันดับ 1
 ฟุตบอลประถม  ฟุตบอลอนุบาล วอลเลย์บอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง รวม 4 รายการ

ชมภาพกิจกรรม

ความรู้เรื่องผัก
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคูบัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้และรณรงค์เรื่องการกินผักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันลอยกระทง มีการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติในแต่ละระดับชั้นเรียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนสืบสานประเพณีไทยและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชมภาพกิจกรรม