ทัศนศึกษาสวนนงนุช ชลบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ณ สวนนงนุช ชลบุรี   <ภาพกิจกรรม>