ทัศนศึกษาซาฟารี ปาร์ค กาญจนบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 , ป.1-3 ณ ซาฟารี ปาร์ค กาญจนบุรี   <ภาพกิจกรรม>