ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของนักเรียน กฎระเบียบต่างๆให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบมอบทุนการศึกษา จำนวน 16 ทุน รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐจัดสรรให้  <ภาพกิจกรรม>