กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้ความรู้ประวัติความเป็นมา การแสดงของนักเรียน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี  <ภาพกิจกรรม>