ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น จับฉลากของขวัญ <ภาพกิจกรรม>