กีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่21 ปีการศึกษา2566

วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่21 ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีโรงเรียนระดับประถมในตำบลคูบัว ได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว โรงเรียนวัดหนามพุงดอ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแคทรายวิทยา