กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา2566

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566  <ภาพกิจกรรม>