วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีฐานความรู้ 4 ฐาน การประกวดจรวดขวดน้ำ วาดภาพระบายสี ประกวดชุดรีไซเคิล และ Science shows   <ภาพกิจกรรม>