แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษากับ อบต.คูบัว เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดแคทราย วัดโขลงสุวรรณคีรี และวัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดตากแดด)  <ภาพกิจกรรม>