วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) นำโดย ผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร  <ภาพกิจกรรม>