ทัศนศึกษาช้างเผือกฟาร์ม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) พานักเรียนระดับอนุบาล 2-3 ไปทัศนศึกษา ช้างเผือกฟาร์ม อำเภอดำเนินสะดวกและค่ายบางกุ้ง  <ภาพกิจกรรม>