เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดคูบัวและโรงเรียนวัดหนามพุงดอ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กในตำบลคูบัว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ณ วัดนาหนอง  <ภาพกิจกรรม>