วันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประกวดวาดภาพระบายสี แข่งขันตอบปัญหา การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี    <ภาพกิจกรรม>