วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก    <ภาพกิจกรรม>