ทำบุญโรงเรียน ครบ90ปี

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 90 ปี    <ภาพกิจกรรม>