ไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  <ภาพกิจกรรม>