ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของนักเรียน กฎระเบียบต่างๆให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ มอบทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน <ภาพกิจกรรม>