เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13-15 มีนาคม 2566 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ต แอนด์แคมป์  <ภาพกิจกรรม>