วันประทับใจ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กิจกรรมวันประทับใจ โดยผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน แจกวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนอนุบาล 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  <ภาพกิจกรรม>