วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 มีกิจกรรมรับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดแคทราย จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท ทุนการศึกษาจากโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จำนวน 8 ทุนๆละ 500 บาท การรับเกียรติบัตรเด็กดีจิตอาสา การเล่นเกมตามฐาน 4 ฐาน การรับประทานอาหารอร่อยๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน การจับสลากของรางวัลประเภทต่างๆ

 <ภาพกิจกรรม>