กีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่20

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่ 20 โดยมีโรงเรียนระดับประถมในตำบลคูบัว 4 โรงเรียนร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา <ภาพกิจกรรม>