กีฬาสี "แคทราย Sport Day" ครั้งที่1

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 กิจกรรมกีฬาสี “แคทราย Spory Day” ครั้งที่1   <ภาพกิจกรรม>