สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา <ภาพกิจกรรม>