งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่ 1 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) <ภาพกิจกรรม>