ลอยกระทง 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง <ภาพกิจกรรม>