งานมุทิตาจิตคุณครูสุนันท์ มนตรีมุข และคุณครูสมนึก อ่อนแก้ว

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมศิษย์เก่า อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูสุนันท์ มนตรีมุข และคุณครูสมนึก อ่อนแก้ว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ <ภาพกิจกรรม>