ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 8 กันยายน 2565 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 <ภาพกิจกรรม>