การนิเทศติดตามประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา <ภาพกิจกรรม>