วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดประเภทต่างๆ <ภาพกิจกรรม>