วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว <ภาพกิจกรรม>