วันที่ 3 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมเปิดเรียนรูปแบบ On-site ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564