รพ.สต.คูบัว สาธิตการตรวจ ATK

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคูบัว มาสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK ให้กับคณะครู  <<ภาพกิจกรรม>>