ต้อนรับ ผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่1 และ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผูัปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาส ผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) <<ภาพกิจกรรม>>