เกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง แสดงมุทิตาจิต ในโอกาสการเกษียณอายุราชการของนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)   <<ภาพกิจกรรม>>