มุทิตาจิต ผอ.สุวัฒน์ แก้ววันนา

วันที่ 23 กันยายน 2564 ชมรมผู้บริหารอำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง แสดงมุทิตาจิต ในโอกาสการเกษียณอายุราชการของนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) โดยมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษามอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน <<ภาพกิจกรรม>>