การแต่งกายของนักเรียน

ชุดนักเรียน

อนุบาล 2 - 3

ป. 1 - 4

ป. 5 - 6

ชุดลูกเสือ

ป. 1 - 3

ป. 4 - 6

ชุดพละ

อ. 2 - 3

ป. 1 - 6

ชุดผ้าไทย

อ. 2 - 3

ป. 1 - 6