การแต่งกายของนักเรียน

วันจันทร์

ชั้นอนุบาล 2-3  ชุดนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชุดลูกเสือสำรอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชุดลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

วันอังคาร

ชั้นอนุบาล 2-3  ชุดนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชุดนักเรียน

วันพุธ

ชั้นอนุบาล 2-3  ชุดพละ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชุดพละ

วันพฤหัสบดี

ชั้นอนุบาล 2-3  ชุดนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชุดนักเรียน

วันศุกร์

ชั้นอนุบาล 2-3  ชุดผ้าไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชุดผ้าไทย

Updated: 07/09/2021 — 2:04 pm