ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) หมู่ 13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

E-mail :  ksai@ksai.ac.th โทร 032352258

โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)
หมู่ 13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail :  ksai@ksai.ac.th
โทร 032352258


https://www.facebook.com/Watkaesaischool


ไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน

 

ผู้ดูแลระบบ
E-mail :  vitaya@ksai.ac.th
โทร 0899161647