ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ แก้ววันนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0861746804

E-mail : suwat@ksai.ac.th