ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 210717
อนุบาล 3101222
รวมอนุบาล201939
ประถมศึกษาปีที่ 1121527
ประถมศึกษาปีที่ 281018
ประถมศึกษาปีที่ 3141125
ประถมศึกษาปีที่ 4181634
ประถมศึกษาปีที่ 5111122
ประถมศึกษาปีที่ 612921
รวมประถม7572147
รวมทั้งหมด9591186

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 211920
อนุบาล 3111526
รวมอนุบาล222446
ประถมศึกษาปีที่ 18816
ประถมศึกษาปีที่ 2151126
ประถมศึกษาปีที่ 3181432
ประถมศึกษาปีที่ 4101121
ประถมศึกษาปีที่ 512921
ประถมศึกษาปีที่ 6151328
รวมประถม7866144
รวมทั้งหมด10090190

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 2101424
อนุบาล 36612
รวมอนุบาล162036
ประถมศึกษาปีที่ 1101424
ประถมศึกษาปีที่ 2141226
ประถมศึกษาปีที่ 310919
ประถมศึกษาปีที่ 412921
ประถมศึกษาปีที่ 5151429
ประถมศึกษาปีที่ 6131326
รวมประถม7471145
รวมทั้งหมด9091181

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน  2565

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 27714
อนุบาล 3101525
รวมอนุบาล172239
ประถมศึกษาปีที่ 1141226
ประถมศึกษาปีที่ 2111223
ประถมศึกษาปีที่ 311920
ประถมศึกษาปีที่ 4151328
ประถมศึกษาปีที่ 5121426
ประถมศึกษาปีที่ 67815
รวมประถม7068138
รวมทั้งหมด8790177

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 2101323
อนุบาล 3141125
รวมอนุบาล242448
ประถมศึกษาปีที่ 1111213
ประถมศึกษาปีที่ 211920
ประถมศึกษาปีที่ 3151328
ประถมศึกษาปีที่ 4121426
ประถมศึกษาปีที่ 57815
ประถมศึกษาปีที่ 613922
รวมประถม6965134
รวมทั้งหมด9389182

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563