ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 27714
อนุบาล 3101323
รวมอนุบาล172037
ประถมศึกษาปีที่ 1141125
ประถมศึกษาปีที่ 2111223
ประถมศึกษาปีที่ 311920
ประถมศึกษาปีที่ 4151328
ประถมศึกษาปีที่ 5121426
ประถมศึกษาปีที่ 67916
รวมประถม7068138
รวมทั้งหมด8788175

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 2101323
อนุบาล 3141125
รวมอนุบาล242448
ประถมศึกษาปีที่ 1111213
ประถมศึกษาปีที่ 211920
ประถมศึกษาปีที่ 3151328
ประถมศึกษาปีที่ 4121426
ประถมศึกษาปีที่ 57815
ประถมศึกษาปีที่ 613922
รวมประถม6965134
รวมทั้งหมด9389182

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563