จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 2101323
อนุบาล 3141125
รวมอนุบาล242448
ประถมศึกษาปีที่ 1111213
ประถมศึกษาปีที่ 211920
ประถมศึกษาปีที่ 3151328
ประถมศึกษาปีที่ 4121426
ประถมศึกษาปีที่ 57815
ประถมศึกษาปีที่ 613922
รวมประถม6965134
รวมทั้งหมด9389182

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

Pages

Categories

Recent Posts